General information

Module title Sexual Offenders (In Prison) – Therapy And Correction.
Language English
Module lecturer dr Magdalena Sadowska
Lecturer's email m.sadowska@amu.edu.pl
Lecturer position adiunkt
Faculty Faculty of Educational Studies
Semester 2021/2022 (winter)
Duration 30
ECTS 4
USOS code 11-ST-11-a

Timetable

Tuesaday 9.45 - 11.15
room 49
building AB
Szamarzewskiego street 89
classes start on October 3rd, 2021

Module aim (aims)

• providing information on the functioning of selected groups of sex offenders based on pedagogical and psychological theories• familiarizing students with the methods of psychological and penitentiary diagnosis used in Polish and European prisons• providing information about psychological treatment and penitentiary work with sexual offenders• acquainting students with chances of success and threats affecting work with sexual offenders• discussion on individual cases of sexual offenders and forms of psychological and penitentiary work with them• develop teamwork skills.

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences (where relevant)

Not needed.

Syllabus

Week 1: Sexual disorders - concept, diagnostic criteria, division.

Week 2: Perpetrators of multiple rape - psychological characteristics.

Week 3: Incest - psychological characteristics.

Week 4: Pedophilia - psychological characteristics.

Week 5: Psychological models and mechanisms of formation of sexual disorders.

Week 6: Models used to diagnosis of sexual disorders.

Week 7: Legal response to a sexual offense in Poland.

Week 8: Legal response to a sexual offense in selected European countries.

Week 9: Victims - effects of sexual offenses.

Week 10: Therapy of sex offenders during incarceration.

Week 11: Penitentiary work with sexual offenders during imprisonment.

Week 12:  Social and institutional support for sex offenders after serving a prison sentence. Social security.

Week 13: Psychological and correctional practice with perpetrators of sexual offenses in selected European countries.

Week 14: Case studies.Week 15: Summary and end of class.

Reading list

•Beisert M., Pedofilia: geneza i mechanizm zaburzenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012•Kowalczyk M., Przestępcy seksualni: zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014•Pospiszyl K., Kanadyjskie programy terapeutyczne (dla przestępców seksualnych), , Przegląd Więziennictwa Polskiego, Nr 82, Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2014•Pospiszyl K., Nowa wersja skali Marshalla oceniającej skuteczność resocjalizacji przestępców seksualnych,  Przegląd Więziennictwa Polskiego, Nr 78, Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2013•Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne: geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008•Stusiński J., Lew – Starowicz Z., Leczenie przestępców seksualnych. W poszukiwaniu optymalnego modelu, Przegląd Więziennictwa Polskiego, Nr 82, Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2014•Szwejkowska M., Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i kryminologiczne, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013All needed informations will be translate by lecturer.