General information

Course type AMUPIE
Module title Developing Teacher’s Workshop - Kindergarten And Primary Education Context
Language English
Module lecturer dr Anna Rybińska
Lecturer's email as10156@amu.edu.pl
Lecturer position
Faculty Faculty of Educational Studies
Semester 2024/2025 (winter)
Duration 30
ECTS 3
USOS code 11-DTTW-11-a

Timetable

Module aim (aims)

Introduce students to the issues (e.g. different teaching aids, teaching materials, contact with parent and child, cooperation between institutions) and give the opportunity to get to know practical solutions and parts of the teacher’s workshop, as well as create their own ideas, exchange their experience and draw inspiration from each other. The summary of the course will be a combination of theoretical knowledge with practical action that gives a chance to gain competence in the field of real use of that in actual work with the child.

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences (where relevant)

-

Syllabus

Week 1: Theoretical introduction

 

Week 2: The role of lifelong learning and developing workshop in teacher’s profession

 

Week 3: Good contact with child and parents

 

Week 4: Methods and techniques of teacher’s work 

 

Week 5: Teaching aids in preschool and early childhood education

 

Week 6: I can do it on my own! – using theory in practice.

 

Week 7: Summary

Reading list

READING LIST

Polish-language literature:

Arteterapia w sztuce i edukacji, Eugeniusz Józefowski, Poznań, 2012.

Bajki terapeutyczne dla dzieci , Maria Molicka, Poznań 1999.

Bajki terapeutyczne. Cz. 2,  Maria Molicka, Poznań 2003.

Bajkoterapia: o lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Maria Molicka, Poznań 2002.

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu: poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Krystyna Grabałowska, Toruń 2005.

Dar dysleksji. Dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć, Rondla D. Davis, Aldon M. Braun, Poznań 2001. 

Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, pod red. Marii Deptuły, Bydgoszcz 2005.

Dziecko i sztuka: recepcja, edukacja, wsparcie, terapia; pod red. Mirosławy, Katowice 2003.

Edukacja terapeutyczna: Toruńska Szkoła Terapeutyczna  - dziesięć lat doświadczeń, pod red. Jadwigi Jastrząb, Toruń 2002.

Gdy dziecko nie może się skupić , Jacques Thomas i Gilles Azzopardi, Warszawa 2007.

Integracja percepcyjno-motoryczna: teoria - diagnoza – terapia, Marta Bogdanowicz,Warszawa 2000.  

Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny , pod red. Grażyna Kwaśniewska, Lublin 2007.

Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa, pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej, Kielce 2008.

Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej , Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec, Toruń 2006.

Nagle wszystko rozumiem!: jak pomóc dziecku, aby się mogło lepiej uczyć: poradnik dla rodziców, Sigrid Leo, Kielce 2002.

Niezwykła terapia: techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona: strategiczna terapia krótkoterminowa, Jay Haley, Gdańsk 1999.

Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu: materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, Helena Skibińska, Bydgoszcz 2001.

Profilaktyka na co dzień : jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, Aleksandra Karasowska, Warszawa 2006.

Równe szanse: zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku 9-11 lat z rodzin dysfunkcyjnych, Maria Piszczek, Warszawa 2001.

Skarbiec nauczyciela-terapeuty: (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Kraków 2006.

Sztuka jako wsparcie rozwoju, red. Wiesława A. Sacher, Mirosława Knapik, Bielsko-Biała 2007.

Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej, Kraków 2006.  

Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, Janina Stadnicka, Warszawa 1998.  

Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk, Białystok 2006.

Terapia pedagogiczna: przewodnik bibliograficzny, oprac. Marta Bogdanowicz, Gdańsk 2005.

Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć, pod red. Violetty Florkiewicz, Łódź 2005.

Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia, red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek, Kraków 2004.  

Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, pod red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek, Kraków 2005.  

Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć,  red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek, Kraków 2005.

Terapia sztuką w edukacji,  red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz, Zielona Góra 2004.

Terapia zabawą, terapia przez sztukę: (wybrane zagadnienia i metody), Maria Piszczek, Warszawa 2002.

Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju: interdyscyplinarne problemy, pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz, Wrocław 2004.

Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Barbara Kaja, Bydgoszcz 2001.

 

English-language literature:

A Guide for Beginning Elementary Teachers: Getting Hired and Staying Inspired, Donna M. Donoghue2005.

Effective Teaching, Richard Dunne, Ted Wragg, 1994.

Effects of Learning-Style Teaching on Elementary Students' Behaviors, Achievement, and Attitudes, Oberer 2003.

How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character Paperback, Paul Tough, 2013.

Music Therapy Education and Training: From Theory to Practice, Karen D. Goodman, 2011.

Music Therapy Groupwork with Special Needs Children: The Evolving Process 1st Edition, Karen D. Goodman, 2007.

Personal Mentoring & Planning Guide for Creating the Environment to Maximize Student Learning, 2009.

Poor Students, Rich Teaching: Mindsets for Change, Eric Jensen.

Primary Teaching Skills, E. C. Wragg, 1993. 

Teaching Outside the Box: How to Grab Your Students By Their Brains, LouAnne Johnson, 2005.

Teaching Reading: Effective Schools, Accomplished Teachers, Barbara M. Taylor, P. David, 2002.

The Child With Special Needs: Encouraging Intellectual and Emotional Growth, Stanley I. Greenspan, Serena Wieder, Robin Simons, 1998.