General information

Course type AMUPIE
Module title Football
Language English
Module lecturer mgr Maciej Palka
Lecturer's email mp21613@amu.edu.pl
Lecturer position Lecturer
Faculty The School of Physical Education and Sport
Semester 2023/2024 (summer)
Duration 30
ECTS 0
USOS code 32-FOOTBALL-AMUPIE

Timetable

Module aim (aims)

 • Rozwój sprawności ruchowej, kształtowanie umiejętności technicznych-taktycznych w piłce nożnej, nauczanie podstaw mikro i makro taktyki w piłce nożnej. Rozwijanie zdolności motorycznych. Rozwój zdolności motoryczno-fizycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu siłowego

 • Development of mobility, technical and tactical skills in football, teaching the basics of micro and macro tactics in football. Developing fine motor skills. Development of physical skills with the use of specialized strength equipment).

 

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences (where relevant)

 • Brak przeciwskazań zdrowotnych. Obowiązkowe posiadanie stroju i obuwia sportowego. 

 •  No health contraindications. Obligatory possession of sports clothes and shoes

   

Syllabus

  • Nauka i doskonalenie oraz podnoszenie umiejętności gry w piłkę nożną. Nauka podstawowych umiejętności techniczno-taktycznych takich jak: podanie piłki wewnętrzną częścią stopy, kierunkowe przyjęcie piłki, prowadzenie piłką, drybling, uderzenie piłki do bramki, gra głową. Podstawowe zasady działania w 4 fazach gry: faza atakowania, faza bronienia, faza przejścia A-O, faza przejścia O-A. Rozwijanie zdolności motorycznych oraz motoryczno-fizycznych niezbędnych do gry w piłkę nożną na poziomie gry podstawowej. Dbanie o kondycję psychofizyczną i poprawę stanu zdrowia. Zdobywanie wiedzy dotyczącej wpływu wysiłku fizycznego na organizm. Realizacja podstawowych zasad treningu siłowego.
   • Learning and improving football skills. Learning basic technical and tactical skills such as: passing the ball , directional ball control, ball handling, dribbling, shoot the ball into the goal, playing with the head. The basic rules of operation in the 4 phases of the game: attacking phase, defending phase, A-D transition phase, D-A transition phase. Developing physical skills necessary to play football at the level of the basic game. Taking care of psychophysical condition and improving your health. Gaining knowledge about the impact of physical exercise on the body. Implementation of the basic principles of strength training.

Reading list

 • Gołaszewski J. (red): Piłka nożna, Warszawa, 2003.

 • Bronikowski M. (red.): Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole,

  część II, Wyd. eMPi2, Poznań 2005.

 • Praca zbiorowa (red.): Praktyczna Szkoła Piłki Nożnej, Oficyna wydawnicza Delta

  W-Z, 2010

 • Paluszek K. Kompendium intruktora i trenera piłki nożnej. Warszawa, 2013

 • SieniekB.(red.):Przepisy gier indywidualnych i zespołowych.Przepisy rozgrywania zawodów w lekkoatletyce. Helvetica. Starachowice, 2001.

 • TalagaJ.,ŚledziewskiD.Piłka nożna nauczanie i doskonalenie techniki.Warszawa 2015